Biznesplan

Biznesplan - jest to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy - m.in. sporządzany jest dla banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Biznesplan to element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych. Przedstawia analizę stanu obecnego firmy, a także może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Struktura biznesplanu:

  1. Streszczenie menedżerskie
  2. Informacje podstawowe dotyczące przedsiębiorstwa
  3. Opis świadczonych usług lub produkowanych produktów
  4. Charakterystyka przedsiębiorstwa
  5. Strategia marketingowa
  6. Analiza finansowa opłacalności przedsięwzięcia

Biznesplan sporządzany na potrzeby banku, w celu otrzymania kredytu powinien być napisany wg procedur bankowych danej instytucji. Kredytobiorca powinien wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne, co pozwoli na obsługę kredytu.

Leave a Reply